Vállalati adományozás

Társadalmi felelősségvállalás (CSR)

A vállalati társadalmi felelősségvállalás (a „corporate social responsibility” azaz CSR) hazánkban is egyre nagyobb teret hódít. A vállalkozók, cégek, vállalatok olyan szociális és környezetvédelmi célokhoz igazítják mindennapi üzleti tevékenységeiket, amelyek teljesítését önkéntesen, törvényi kötelezettség nélkül vállalják. Ez a tevékenység magában foglalhatja a szociális befektetéseket, jótékonysági akciókban való részvételt, közérdekért tett lépéseket, önkéntes munkát és olyan más tevékenységeket, amellyel a vállalkozás a társadalmi jóléthez járulhat hozzá.

Az Eurakvilo Alapítvány természetesen vállalatok, intézmények és egyéb közösségek (jogi személyek) is támogathatják.  

 

Eseti és időszakos pénzügyi támogatás

A szervezet működtetéséhez, a programok és szakmai képzések biztosításához szükséges anyagi hátteret munkatársaink lakossági felhívások, jótékonysági események szervezése mellett vállalati finanszírozás segítségével tudják megoldani. A cégek, vállalkozások lehetőségeik szerint támogathatják céljainkat eseti vagy időszakos pénzügyi adományaikkal, amelyekről a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megfelelõen adóigazolást állítunk ki részükre.

 

Eszközbeszerzés, tárgyi adományok

A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika Onkohematológiai Osztálya részére, a kezelések biztosításához  szükséges eszközök és diagnosztikai berendezések beszerzéséhez Alapítványunk nyújt segítséget. Mindezt pályázatok, vállalati felajánlások által igyekszünk megvalósítani. Ez a speciális támogatási forma az egyik legfontosabb mérföldköve munkánknak. 

 

Hosszú távú együttműködés

A társadalmi felelősségvállalás egy jól nyomon követhető, új formája napjainkban a szervezet humánerőforrás támogatása, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy felajánló a szervezetben dolgozó és a működést biztosító munkatársi team finanszírozásához járul hozzá. A bérköltség támogatással ugyanis nagy anyagi terhet vesz le a működtető válláról, jelentős forrásokat szabadítva fel ezzel a célok támogatására.

Hosszú távú együttműködésre van továbbá lehetőség rendszeres átutalással, rendezvényeken való társszervezői partnerséggel, önkéntes munkával is.

 

Közhasznú Alapítvány révén a beérkezett támogatások értékében minden esetben adóigazolást állítunk ki. 50 000 forint fölötti adomány esetén támogatási szerződés megkötése is  szükséges.